no  image found

義大利 IST 真空減壓裝置

IST真空減壓裝置能夠迅速且容易連結整個IST溶劑回收系統。如被回收溶劑為高沸點溶劑,
搭配使用真空減壓裝置即可降低被回收溶劑之沸點溫度,縮短回收時間提高回收效益。
Description

義大利 IST 真空減壓裝置

FVLS g

產品特色敘述:
IST真空減壓裝置能夠迅速且容易連結整個IST溶劑回收系統。如被回收溶劑為高沸點溶劑,
搭配使用真空減壓裝置即可降低被回收溶劑之沸點溫度,縮短回收時間提高回收效益。

 
型號
容量
空氣壓力
尺寸
重量
  FV 40 S 40 公升 4/5 bar 750 x 350 x 700 (h) 11 kg
 
FV 70 S
85 公升
4/5 bar
950 x 450 x 750 (h)
18.5 kg
 
FV100 S
140 公升
4/5 bar
1100 x 550 x 1000(h)
26 kg
 
FV200 S
215 公升
4/5 bar
1300 x 600 x 1000 (h)
47 kg
 
 
Print